laibach2.jpgPočetkom maja Dallas Records je objavio novi CD grupe Laibach "LAIBACHKUNSTDERFUGE". Rečje o obradi  "Umetnost fuge" (»Die Kunst der Fuge«), poznatog dela Johana Sebastijana Baha. Veći deo materiala za album je nastao 2006. godine, kada su Laibach pozvani da u Nemačkoj u okviru Bachfesta (tačnije u delu festivala sa konceptualnim naslovom Bah – Alternativne kompozicije) izvedu verziju nekog njegovog dela. U Lajpcigu, gdje je Bah živeo od 1723. do smrti 1750. godine, svake godine se održava festival posvećen ovom velikanu barokne muzike. Tu je komponovao »Umetnost fuge« jedno od najzagonetnijih dela u muzičkoj istoriji. Bah ga nije napisao za neki određen instrument, ali se najčešće izvodi na orguljama ili u interpretaciji kamernih orkestara. Kako je delo bilo nedovršeno, a nije se znalo po kom redu je trebalo da se svira, kao kompletno delo počinje da se izvodi tek u dvadesetom veku kada ga je do kraja sistematizovao Wolfgang Graeser. Laibach su kao sredstvo interpretacije »Umetnosti fuge« koristili kompjuter i software. I sada je stvoreno impresivno delo u kome se u duhu Wendy Carlos i nemačke muzičke avangarde sedamdesetih predstavlja Bah kao osobeni začetnik elektronske muzike.

Osim Bahu, Laibach su novi album posvetili veličinama kao što su: Arnold Šenberg, Marcel Dišamp, grupa Kraftwerk, kapetan Džordž Houp Vernej, Bobi Fišer i Boris Spaski. Miks na albumu je uradio Iztok Turk.
 
»Lako je da se svira neki instrument. Potrebno je u pravom trenutku pritisnuti pravu dirku i instrument će da svira sam«
J. S. Bah

»Lako je svirati Baha. Potrebno je da se otvori pravi program na pravom kompjuteru i Bah će da svira sam«
Laibach

Baneri